Collectieve zorgverzekering

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen?
Dan kunt u meedoen met de collectieve zorgverzekering van de gemeente via Salland Zorgverzekeringen.

Wat is een collectieve zorgverzekering?

Als u een laag inkomen heeft, kan de maandelijkse premie voor de zorgverzekering best een zware last zijn.
Daarom kunt u via de gemeente een goede en voordelige ziektekostenverzekering afsluiten, de collectieve zorgverzekering.

Wilt u gebruik maken van een collectieve zorgverzekering?

Er zijn vier voorwaarden:

Voor meer informatie en aanmelden voor de zorgverzekering gaat u naar Gezond Verzekerd
Voor hulp bij het aanvragen kunt u ook bij Humanitas terecht. 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties