Een cursus voor mantelzorgers over verlies en afscheid nemen

Verwardheid

Rouwen doe je niet alleen op het moment dat iemand die je liefhebt overlijdt. Er zijn vele momenten in het leven waarop je afscheid moet nemen van dingen die belangrijk voor je zijn. Denk bijvoorbeeld aan verlies van werk, gezondheid en toekomstperspectief. Zeker als mantelzorger heb je te maken met die momenten van verlies. Door afnemende gezondheid van je dierbare veranderen er dingen in het leven van de ander en van jezelf. Dingen die vanzelfsprekend waren zijn dat niet altijd meer.

Als iemand ziek is heeft dat invloed op je sociale leven. Activiteiten ondernemen lukt niet altijd meer of op een andere manier. Ook kan het zijn dat je eigen rol ten opzichte van je dierbare verandert. Je bent niet alleen maar meer partner of zoon/dochter van. Allemaal gevolgen waar gevoelens mee gepaard gaan en waar je mee moet leren omgaan. Maar hoe doe je dat?

In de cursus voor mantelzorgers over vlies en afscheid nemen, staan we stil bij de manier waarop jij je veranderende situatie ervaart en wat jij nodig hebt om verder te kunnen in jouw leven. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in je eigen proces en in jezelf. Wij geven informatie over de nieuwste inzichten met betrekking tot rouw en verlies en we gaan daarover met elkaar in gesprek. Daarnaast maken we veel gebruik van creatieve werkvormen. Deze manier van werken helpt om op een andere manier dingen zichtbaar te maken. Het gaat niet om het resultaat, maar om te leren luisteren naar je innerlijke stem.

Deze cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, namelijk  op 19 september, 3, 17 en 31 oktober en 14 november van 10.00 tot 12.00 in het Centraal Hart, Jan van Arkelstraat 15 in Raalte. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer weten?
Neem contact op met:
Kelly Bekebrede, mantelzorgconsulent 06-30142646 of k.bekebrede@carinova.nl
Daphne Stroobants, consulent MEE 06 – 30 99 12 46 of d.stroobants@meeijsseloevers.nl

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties