Organisaties

Wat is de sociale kaart van kr8 van Raalte?

Op de sociale kaart van de kr8 van Raalte staat actuele informatie over (regionale) formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd in de regio Salland.

Voor wie?

De sociale kaart is een informatiekanaal voor een ieder die informatie zoekt over wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd. Zowel inwoners als professionals kunnen de sociale kaart gebruiken als startpunt voor hun zoektocht naar een dienst of adres in de regio.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Indoen u voldoet aan de opnamecriteria , kunt u zich hier aanmelden.

Wij behouden ons het recht voor nieuwe aanmeldingen te weigeren, indien deze niet voldoen aan onze criteria. Wij behouden ons tevens het recht voor aangeboden teksten aan te passen, indien dit de uniformiteit van het programma ten goede komt, conform de landelijke richtlijnen.

667 organisaties gevonden