Studietoeslag

Wat is studietoeslag?

Voor jongeren met een beperking is het soms lastig een opleiding te combineren met een bijbaan. De studietoeslag geeft financiële hulp waardoor je toch de stap kunt zetten om naar school te gaan of een studie te volgen.

Ben je scholier of student, 18 jaar of ouder en kun je door je beperking niet het minimumloon verdienen?
Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van de gemeente Raalte.

Wil je studietoeslag?

Om in aanmerking te komen voor een studietoeslag kijkt de gemeente naar je persoonlijke omstandigheden. Je moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • je woont in de gemeente Raalte:
  • je bent 18 jaar of ouder;
  • je hebt recht op studiefinanciering of op een tegemoetkoming op basis van de Wtos (Wet Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten);
  • je hebt niet meer vermogen dan je voor de Participatiewet mag hebben. Hoeveel dit is zie je op de pagina bijstandsnormen 2020;
  • je geen inkomsten ontvangt anders dan studiefinanciering of Wtos;
  • je bent niet in staat om het wettelijk minimumloon te verdienen.

Hoe krijg je studietoeslag?

Vul het Aanvraagformulier individuele studietoeslag in.

Meer weten?

U kunt voor meer informatie contact opnemen met het Sociaal Loket. (0572) 34 77 99.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties