Toekomst www.kr8vanraalte.nl

Logo kr8vanraalte

Op www.kr8vanraalte.nl staat veel informatie. Zowel vanuit de gemeente Raalte als vanuit de verschillende organisaties in het sociaal domein. Uit tegenvallende bezoekersaantallen blijkt dat de site niet aansluit bij de behoefte van onze inwoners. Om beter aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de inwoner en om ze vooral beter te bereiken wordt de informatie vanaf 1 januari op een andere manier ontsloten.

  • Informatie van de gemeente is straks terug te vinden op www.raalte.nl
  • Informatie van de partners in het sociaal domein wordt door de partners zelf gecommuniceerd.
  • Activiteiten worden via ‘Dag en Doen’ontsloten.
  • Actualiteiten worden via een themapagina in het Weekblad van Salland gepubliceerd.
  • Sociale Kaart informatie: Basisinformatie is straks terug te vinden in een gemeentelijk informatieboekje.

Tijdens een overgangsperiode wordt de website van de KR8 van Raalte doorgelinkt naar de website van www.raalte.nl (zodat informatie gevonden wordt) en naar de app van Dag en Doen! om mensen door te verwijzen naar de mogelijkheden van het bijwonen van activiteiten in de gemeente Raalte.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties