Uitnodiging: 1 jaar Zelfregiecentrum Raalte op 5 juni

Zelfregiecentrum

Zelfregiecentrum Raalte bestaat 1 jaar. Kom je dit met ons vieren?

Programma: 
10.30 uur              : Inloop
11.00 uur              : Koffie & gebak
12.00-13.00 uur    : Lunch (geen kosten aan verbonden) 
14.30 uur              : Einde 

De volgende activiteiten vinden doorlopend plaats tussen 10.30-14.30:
-    Cadeautjesmarkt – bezoekers verkopen eigengemaakte producten (neem je wat contant geld mee?);
-    Muziek – gespeeld door bezoekers van Zelfregiecentrum Raalte;
-    Spel ‘Een Steekje Los?’ – bezoekers zijn spelleider van dit spel en gaan graag met je in gesprek over psychische gezondheid en kwaliteit van leven;
-    Creatieve activiteiten en spelletjes - schuif gerust aan! 

Iedereen is welkom! Neem je ook iemand mee?

Contactgegevens:
Kerkstraat 13, Raalte 
info@vriendendienstendeventer.nl / 0570-613747/ 06-44397861

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties